he wahī paʻakai
he wahī paʻakai

for nā muliwai

24 x 24”

2019

(series of 8)

he wahī paʻakai
he wahī paʻakai

for pō, ka lipo, ka lipolipo

24 x 24”

2019

(series of 8)

he wahī paʻakai
he wahī paʻakai

for ke ao nani

24 x 24”

2019

(series of 8)

he wahī paʻakai
he wahī paʻakai

for nā iʻa

24 x 24”

2019

(series of 8)

he wahī paʻakai
he wahī paʻakai

for Kanaloa

24 x 24”

2019

(series of 8)

he wahī paʻakai
he wahī paʻakai

for Hina

24 x 24”

2019

(series of 8)

he wahī paʻakai
he wahī paʻakai

for Kū

24 x 24”

2019

(series of 8)

he wahī paʻakai
he wahī paʻakai

for nā ʻina a me nā hiapo o ka pō

24 x 24”

2019

(series of 8)